Remembering Louis Armstrong 2005-04-07

Bent Persson, Sveriges främste Louis Armstrong tolkare tillsammans med lokala musiker. En fantastisk jazzkväll som vi kommer att bevara i våra minnen!

       Page 1 of 2    width="45"                                              Till Pelle Lindström                                                                           Tillbaka


Foto: Anders Hydén 2005

Hit Counter